V současné době prodáváme jehličnaté kuláče v standartních délkách 2 m. Štípání u těchto sortimentů z ekonomických důvodů neprovádíme. U listnatých dřevin nabízíme kuláče běžných průměrů v délkách 1 m. Pro komfortnější zákazníky vyrábíme štípanou formu v délkách 0,25 – 0,33 – 0,50 a 1 m délky. Na přání kupujícího jsme schopni měnit sortiment a jeho parametry. Pro zájemce, kteří v práci se dřevní hmotou chtějí “relaxovat“ a mají potřebný prostor na uložení, můžeme poskytnout dodání požadovaných dřevin přímo v tzv. celých délkách. Jedná s o slabší kmeny vytěžených stromů, které jsou zbavené větví a mající různé délky.